Chào mừng bạn đến với website TH Trung Thành

Có 55 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Biên bản về việc công khai dự toán ngân sách quý I năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 08-04-2023
2 Công khai thực hiện dự toán thu - chi quý I năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 08-04-2023
3 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 08-04-2023
4 Công khai ngân sách quý 3 năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Thông tin ba công khai 16-01-2023
5 Công khai thu - chi ngân sách quý IV năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 16-01-2023
6 Công khai thực hiện thu - chi ngân sách quý 2 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 08-07-2022
7 Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 11-01-2022
8 Công khai dự Quý IV năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 04-01-2022
9 Công khai thực hiện các khoản thu tại đơn vị năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 15-11-2021
10 Công khai việc thực hiện thi chi ngân sách Quý 3 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 07-10-2021
11 Công khai thực hiện cắt giảm chi thường xuyên năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 15-07-2021
12 Công khai dự toán ns 6 tháng đầu năm nhé

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 15-07-2021
13 Công khai thu chi quý II năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 12-07-2021
14 Công khai quyết toán ngân sách năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 15-04-2021
15 Công khai quyết toán ngân sách năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 15-04-2021
1234
TH Trung Thành